انتشار دوره ابتکار
تاریخ شروع

2:00 ب.ظ

دوشنبه - 1400/04/07

تاریخ پایان

4:00 ب.ظ

دوشنبه - 1400/04/07

آدرس

Birmingham, UK

دوره آموزشی مدیران محله

برگزاری دوره آموزشی آنلاین انتشار دوره ابتکار ویژه مدیران محلات تهران با نمایندگی سرای محله کاووسیه هر هفته در روز دوشنبه برگزار خواهد شد. این دوره آموزشی تنها برای مدیران محلات تهران بوده و شرکت سایر افراد و کاربران رسانه هوشمند اوتک در این دوره آموزشی مجاز نخواهد بود.

مشخصات دوره

این دوره آموزشی آنلاین دارای مباحث گسترده بوده که لیست برخی از این مباحث در زیر آمده است:

 • الگوی تامین و مدیریت مالی کسب و کارها
 • الگوی شبکه سازی کسب و کار محلی
 • برنامه ریزی اقتصاد شهری
 • برنامه ریزی توسعه محله
 • تهیه و ارزیابی طرح های تجاری کسب و کار
 • توسعه کسب و کار مبتنی بر تحلیل زنجیره ارزش
 • توسعه کسب و کار و پشتیبانان مشاغل خانگی
 • فروش و بازاریابی دیجیتال
 • فنون تسهیلگری و توانمندسازی توسعه کسب و کار
 • کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار
 • کسب و کار و کارآفرینی اجتماعی